Mäklarinformation

Här finner du som mäklare viktig information om vår förening och fastighet vid förmedling av lägenheter.

VIKTIGT: Vid visning av en lägenhet inför försäljning gäller följande:

  • Endast föranmälda visningar får ske
  • Anslag får ej tejpas upp på entrédörrar eller intill hissar
  • Det måste finnas en mäklarassistent, ”dörrvakt” i entrén under visningen.

Viktiga dokument

Föreningens stadgar

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2022

Fakta, frågor & svar

Har föreningen större projekt planerade?

Föreningen har inga större underhållsåtgärder planerade i närtid. Däremot arbetar styrelsen löpande med att förbättra boendekvalitén i huset ytterligare. För nuvarande är följande projekt i planeringsfasen: fjärrkyla till lägenheterna.

intruktioner vid flytt och större leveranser

Samtliga flyttar och större leveranser ska ske via entrén Torsplan 4 inte via huvudentrén Torsplan 8! Informera gärna grannar i Boappa när flytten ska ske eftersom den kan orsaka väntetid…

Information till nya medlemmar

Välkommen till Innovationen! Styrelsens information finner du här på hemsidan, du loggar in med din mejladress, som du vid tillträde har registrerat hos vår ekonomiska förvaltare Viredo. Styrelsen når du…

Delat ägande

Delat ägande kan accepteras under förutsättning att minst en delägare har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten.

TV och bredband, wifi, support

IP-TV och bredband levereras via AWiWO Quadra Play. Support TV: kundservice@boxer.se eller telefon 0771-21 10 00Support Bredband & WiFi: support@awiwo.com eller telefon 010-129 50 55 www.awiwo.com

Gemensamma utrymmen

Biosalong, gästmatsal och gästlägenhet. Bokas mot en avgift. Relaxavdelning med bastu, duschar, omklädningsrum och relaxdel. Gym och yogarum. Cykel- och barnvagnsrum med access via hiss. Miljörum med anslutning till stadens…

Parkering, garage

Det finns flera parkeringshus i området. Ansökan om plats i Norra Tornsgaraget, som nås via fastighetens hiss, görs via Stockholm parkerings hemsida. Där finns även prisuppgifter. En garageplats kan inte…

Förråd, karta

Varje lägenhet har ett tillhörande källarförråd på plan K2.

Avgiften

Årsavgiften för bostadsrätten ska erläggas månadsvis i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. I månadsavgiften ingår kostnad för värme och vatten. Utöver månadsavgiften tillkommer kostnad för TV, bredband…