Information

Angående Oscar Properties


Bostadsrättsföreningen har ett förlikningsavtal med Oscar Properties som rör byggfel som behövde åtgärdas efter inflyttning. Byggfelen är nu åtgärdade. Föreningen har erhållit en delbetalning från OP och förväntar sig ytterligare inbetalningar framöver.

Föreningen budgeterar dock utan att räkna med några ytterligare inbetalningar från OP. Föreningen har därför inte längre något beroende av Oscar Properties som företag och bostadsrättsföreningens ekonomi är inte beroende av Oscar Properties verksamhet.