Information

Avgiften

Årsavgiften för bostadsrätten ska erläggas månadsvis i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

I månadsavgiften ingår kostnad för värme och vatten. Utöver månadsavgiften tillkommer kostnad för bredband om för närvarande 250 kr/månad.

Elen debiteras i efterhand. Föreningen har ett gemensamt elabonnemang.