Information

Delat ägande

Delat ägande kan accepteras under förutsättning att minst en delägare har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten.