Information

Är föreningen en äkta bostadsrättsförening?

Ja.