Information

Godkänner föreningen juridisk person som köpare?

Nej, föreningens styrelse kommer inte att godkänna en juridisk person som medlem.