Information

Använder föreningen progressiva avskrivningar?

Nej, vi tillämpar linjär avskrivning.