Information

instruktioner vid flytt och större leveranser

Samtliga flyttar och större leveranser ska ske via entrén Torsplan 4 inte via huvudentrén Torsplan 8!

Informera gärna grannar i Boappa när flytten ska ske eftersom den kan orsaka väntetid vid hissarna.

Se pdf med karta.