Vilka parkeringsmöjligheter finns?

Garageplatser finns till en kostnad av 3 150 kr/månad. Plats med El-laddare kostar 3 625:-/månad.

Ansökan om plats görs direkt via Stockholm parkerings hemsida där garaget är benämnt som “Tors Torn”. Hissen når direkt från fastigheten ner till garaget. En garageplats kan inte överlåtas från säljare till köpare utan köparen måste själv ansöka om en plats via Stockholm Parkering.