Underhållsplan och renoveringar

Byggnaden underhålls fortlöpande av vår tekniska förvaltare WIAB.

Föreningen arbetar med att färdigställa byggnaden för att få det slutbesked som lagen kräver.

Därför pågår under hösten och vintern

  • torkning och sanering av tio fukt-eller vattenskadade bostadsrätter
  • inventering av byggnadens samtliga stammar och åtgärder av de kopplingar som pga felkonstruktion orsakar vattenskadorna

Arbetet påverkar samtliga boende under en begränsad tid (högst några dagar i respektive bostadsrätt).

Samtliga boende kommer att i olika omfattning beröras av vattenavstängningar fram till sommaren.