Information

Har föreningen större projekt planerade?

Föreningen har inga större underhållsåtgärder planerade i närtid. Däremot arbetar styrelsen löpande med att förbättra boendekvalitén i huset ytterligare. För nuvarande är följande projekt i planeringsfasen: fjärrkyla till lägenheterna.