Mäklarinfo

Angående Oscar Properties

Bostadsrättsföreningen har ett förlikningsavtal med Oscar Properties som rör byggfel som behövde åtgärdas efter inflyttning. Byggfelen är nu åtgärdade. Föreningen har erhållit en delbetalning från OP och förväntar sig ytterligare inbetalningar framöver. Föreningen budgeterar dock utan att räkna med några ytterligare inbetalningar från OP. Föreningen har därför inte längre något beroende av Oscar Properties som … Läs mer

Lån och räntor per 14 mars 2024

I början av 2024 har föreningen utfört ett frivilligt kapitaltillskott där medlemmar haft möjlighet att betala del av sin kapitalskuld gentemot föreningen. Detta har inneburit stora amorteringar för föreningen, och de flesta av föreningens lån har även omsatts. Föreningens lån och räntor per 14 mars 2024 ser nu ut enligt nedan:

Information till nya medlemmar

Välkommen till Innovationen! Styrelsens information finner du här på hemsidan, du loggar in med din mejladress, som du vid tillträde har registrerat hos vår ekonomiska förvaltare Viredo. Styrelsen når du via kontaktformuläret. Men kontrollera alltid först om svaret på din fråga finns på hemsidan eller om du ska vända dig direkt till våra förvaltare. I … Läs mer

Underhållsplan och renoveringar

Byggnaden underhålls fortlöpande av vår tekniska förvaltare WIAB. Föreningen arbetar med att färdigställa byggnaden för att få det slutbesked som lagen kräver. Därför pågår fram till sommaren Arbetet påverkar samtliga boende under en begränsad tid (högst några dagar i respektive bostadsrätt). Samtliga boende kommer att i olika omfattning beröras av vattenavstängningar fram till sommaren.

Delat ägande

Delat ägande kan accepteras under förutsättning att minst en delägare har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten.