Kristofer

Kallelse till föreningsstämma 2024

Hej!

Denna sida är endast tillgänglig för boende i Brf Innovationen.

För dig som är boende i Brf Innovationen, logga in med din e-postadress som du uppgav vid överlåtelsen samt ditt lösenord nedan.

Om du inte har registrerat någon e-postadress så behöver du meddela vår förvaltare. Det gör du här.

Saknar du ett lösenord?

Beställt ett nytt här

Nyhetsbrev mars 2024

Hej grannar! Här kommer en ny uppdatering från styrelsen. Nytt tillfälle att göra frivilligt kapitaltillskott Som vi har kommunicerat tidigare utfördes det frivilliga kapitaltillskottet i februari som planerat. ViRedo har därefter lagt om avgiften så att den delats upp i två delar, en för kapitalkostnader och en för driftskostnader. Detta kan ni nu se på … Läs mer

Angående Oscar Properties

Bostadsrättsföreningen har ett förlikningsavtal med Oscar Properties som rör byggfel som behövde åtgärdas efter inflyttning. Byggfelen är nu åtgärdade. Föreningen har erhållit en delbetalning från OP och förväntar sig ytterligare inbetalningar framöver. Föreningen budgeterar dock utan att räkna med några ytterligare inbetalningar från OP. Föreningen har därför inte längre något beroende av Oscar Properties som … Läs mer

Uppdatering angående kapitaltillskott och värme

Hej alla boende, Vi har i början av februari avslutat processen för det frivilliga kapitaltillskottet. I och med detta har vi minskat våra lån markant och föreningen har nu en total kapitalskuld på ca 219 mkr från ca 240mkr, vilket är mycket positivt för föreningen som helhet. Vi har skickat informationen till ViRedo om de … Läs mer

Mer information angående kapitaltillskott

Hej alla boende! Vi har nu sammanställt underlag inför kapitaltillskottet. Här finns en länk som går till ett ark där ni kan se hur er lägenhets avgift kommer påverkas när ni deltar i kapitaltillskottet. Två viktiga saker att notera om beräkningen: I och med att detta är en komplicerad process och då vi tror det … Läs mer

Intresseanmälan till styrelse eller valberedning

Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller valberedningen så mejla/anmäl ditt intresse till oss. Har du förslag på andra än dig själv så är du också välkommen att kontakta oss. Valberedningen,Gunilla och Åsa  gunilla.sjobergosterberg@gmail.comasa@fallqvist.com

Information från Miljögruppen

Snart är det dags att säga hej då till julgranen. För att inte skräpa ner i korridorer och hissar så föreslår vi att ni klipper ner julgranen med en sekatör och stoppar grenarna i en stor sopsäck. Tyvärr kan ni inte lämna några granar i miljörummet. Det finns flera alternativ där ni kan lämna era … Läs mer

Information från styrelsen – December 2023

Hej alla boende, Nu i och med att året går mot sitt slut har vi några uppdateringar angående läget i huset och gällande ekonomin. Ekonomi och avgiftshöjningTyvärr har det varit stora avvikelser från budgeten i år, vilket har bidragit till att vi behövt höja avgiften mer än vad som förväntats. Det har, som tidigare konstaterats, … Läs mer

Protokoll från extrastämma 2 angående frivilligt kapitaltillskott

Hej, Den 30e november hölls den andra extrastämman för att behandla frågan om föreningens stadgar ska tillåta frivilliga kapitaltillskott. Detta för att enskilda medlemmar ska kunna minska eller helt och hållet betala sin andel av föreningens kapitalskuld. Extrastämman röstade enhälligt ja för ett justerat förslag där frivilligt kapitaltillskott tillåts, därmed kommer stadgeförslaget inkorporeras i de … Läs mer