Gemensamma utrymmen

Biorum. Bokas mot en avgift. Se Boappa. Relaxavdelningen har bastu, duschar, omklädningsrum och relaxdel. Gym Gästmatsal/möteslokal. Bokas mot en avgift. Se Boappa. Cykel- och barnvagnsrum med access via hiss. Plast och restavfalls hantering genom anslutning till stadens sopsugsanläggning. Övrigt avfall hanteras genom återvinningskärl. Gästlägenhet. Bokas mot en avgift. Se Boappa.

läs mer

Parkering, garage

Det finns flera parkeringshus i området. Ansökan om plats i Norra Tornsgaraget, som nås via fastighetens hiss, görs via Stockholm parkerings hemsida. Där finns även prisuppgifter. En garageplats kan inte överlåtas från säljare till köpare utan köparen måste själv ansöka om en plats via Stockholm Parkering.

läs mer

Avgiften

Årsavgiften för bostadsrätten ska erläggas månadsvis i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. I månadsavgiften ingår kostnad för värme och vatten. Utöver månadsavgiften tillkommer kostnad för TV, bredband och telefoni om för närvarande 359 kr/månad. Elen debiteras i efterhand. Föreningen har ett gemensamt elabonnemang.

läs mer