Information

Information från Miljögruppen

Snart är det dags att säga hej då till julgranen. För att inte skräpa ner i korridorer och hissar så föreslår vi att ni klipper ner julgranen med en sekatör och stoppar grenarna i en stor sopsäck. Tyvärr kan ni inte lämna några granar i miljörummet.

Det finns flera alternativ där ni kan lämna era julgranar. Mer information finns på Stockholm vatten och avfalls hemsida https://www.stockholmvattenochavfall.se 

Närmaste ställe att lämna julgranen är Rödabergsgatan/Falugatan i allén. 

Vid Hälsingegatan 51 kommer det stå en sopbil där ni kan lämna granen vid endast följande tider:

Lördag 6 jan, kl 18.30 – 19.30

Söndag 7 jan kl 13.30 – 14.30

Lördag 13 jan kl 13.30 – 14.30

Söndag 14 jan kl 13.30 – 14.30

Gunilla och Åsa