Information

Information från styrelsen – December 2023

Hej alla boende,

Nu i och med att året går mot sitt slut har vi några uppdateringar angående läget i huset och gällande ekonomin.

Ekonomi och avgiftshöjning
Tyvärr har det varit stora avvikelser från budgeten i år, vilket har bidragit till att vi behövt höja avgiften mer än vad som förväntats. Det har, som tidigare konstaterats, till stor del berott på ökade drifts- och räntekostnader, men även på grund av (för tillfället) uteblivna intäkter till föreningen. Därför är det glädjande nyheter att det ser ut som att riksbankens styrränta har nått sin topp nu, och enligt marknadsprissättning förhoppningsvis kommer gå ner redan under nästa år. Efter att ha budgeterat för året är det dock tyvärr oundvikligt att vi behöver höja avgiften ännu en gång till avin som kommer i januari (alltså februaris faktura), även denna gång med 20%. Denna höjning bör förhoppningsvis vara den sista som behövs givet att räntorna börjar vända ner under nästa år, men vi följer läget löpande.

Pågående projekt i styrelsen
Styrelsen jobbar som tidigare nämnt med att på olika sätt att öka intäkter och minska kostnader. Vi håller just nu på att gå igenom våra avtal och ser även över möjligheten att flytta våra lån till en annan bank. Vi ser stora möjligheter till besparingar från att konkurrensutsätta dessa mer. Utöver detta ser vi över lokalerna i vårt hus för att möjligen använda dem för nya hyresgäster och är nu i samtal med flertal intressenter. Vi hoppas att genom detta kunna skapa en bättre balans i föreningens kassaflöden, vilket skulle kunna möjliggöra en framtida sänkning av avgiften. Ett annat projekt är åtgärdande av OVK-åtgärder, som kommer att ta fart i januari.

Kapitaltillskottet
Det viktigaste sättet att minska kostnaderna är dock att minska våra lån, och därför ser vi mycket positivt på det frivilliga kapitaltillskottet som nu är möjligt i våra stadgar efter extrastämman i november. Vi har skickat ut en undersökning om intresse och har bett vår ekonomiska förvaltare ViRedo räkna på effekten på avgiftsnivån från de olika alternativen att delta. Då det är juletider nu ser det ut som att själva inbetalningen för kapitaltillskottet kommer ske lite senare än planerat så vi hinner få allt på plats. Vi har tidigare siktat på mitten av januari, men nu siktar vi istället på första eller andra veckan i februari vilket sammanfaller med att vi har stora lån som löper ut.

Ny hyresgäst i Uniks lokal
Utöver detta kan vi även gladeligen meddela att vi har fått en ny hyresgäst i Uniks lokal, Sherry Beauty. De håller nu på att flytta in och kommer huvudsakligen bedriva utbildning i lokalen, men även mindre kosmetiska ingrepp. De kommer preliminärt flytta in i mitten av januari.

Efterlysning av fler som vill hjälpa till i föreningen
Som ni säkert märker finns det många projekt som arbetas med parallellt i huset, samt en del underhåll som behöver göras.

 • Miljögrupp
  Vi har en miljögrupp som gör en hjälteinsats för att se till att våra kostnader för sophantering kan hållas på en mycket låg nivå.
 • Valberedning
  Vi har en valberedning som är otroligt viktig för att se till att det finns en styrelse varje år.
 • Kontaktperson för gemensamma lokaler
  Vi har tidigare haft en kontaktperson för de gemensamma lokalerna som ser till att lokalerna används på ett korrekt sätt och att inventarier finns. Vi behöver snart en ny person för att tillsätta denna roll.
 • Större projekt
  Vi har även större projekt, som installation av komfortkyla i bostäderna, där vi skulle behöva någon som kan hjälpa till att driva detta. Dessutom behöver vi en arkitekt som kan hjälpa oss med möjliga nya utformningar av gemensamma ytor för att förbättra dem.

Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att underhålla vårt hus. Hör av er om ni är intresserade av att engagera er i någon av de sakerna som beskrevs ovan till styrelsen@brfinnovationen.se.

——-

Vi hoppas att ni alla får en riktigt fin helg och gott nytt år!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Innovationen