Information

Mer information angående kapitaltillskott

Hej alla boende!

Vi har nu sammanställt underlag inför kapitaltillskottet. Här finns en länk som går till ett ark där ni kan se hur er lägenhets avgift kommer påverkas när ni deltar i kapitaltillskottet.

Två viktiga saker att notera om beräkningen:

  1. Beräkningen utgår från vårt estimat på föreningens kapitalkostnader under året
    Då föreningen till stor del har rörliga räntor på lånen så är det svårt att fastställa exakt kapitalkostnad för året. Även den planerade amorteringstakten, som lär justeras på grund av den stora amorteringen med kapitaltillskottet, är svår att bestämma i förhand. Avgiftsförändringen kommer att utgå från detta estimat, och ViRedo kommer sedan göra en justering mot faktiskt utfall för kapitalkostnader i efterhand. Detta kommer säkerställa att de som betalar in kapitaltillskott kommer debiteras korrekt.
  2. Avgiften kommer läggas om helt och hållet, vilket medför förändringar
    I och med att vi lägger om strukturen för avgiften helt och hållet, så kommer det finnas en liten avvikelse för samtliga lägenheters avgift. I vår kalkyl ser det ut som en mindre ökning, ca 3.2%, från nuvarande avgiftsnivå.

I och med att detta är en komplicerad process och då vi tror det kommer finnas många frågor så kommer vi finnas tillgängliga för att svara på frågor angående kapitaltillskottet på lördag (27:e Jan) kl. 10 i gästmatsalen plan 2. Ni får gärna skicka in frågor i förhand till styrelsen@brfinnovationen.se så att vi kan ge så bra svar som möjligt.

Som vi nämnt tidigare är planen att kapitaltillskottet ska göras i samband med vårt lån som läggs om den 9e februari. Vi skulle därför behöva ha pengarna hos Nordea den 7e februari så vi kan se till att processen går smidigt. Tyvärr har det tagit längre tid än förväntat att ta fram beräkningsunderlag, men vi hoppas att ni hinner ordna era finanser i tid trots detta. Om ni inte hinner ordna finansiering tills dess så kommer vi om det finns intresse även erbjuda ett tillfälle att amortera när vårt nästa lån läggs om i mitten av april. Vi uppmuntrar dock att ni deltar i februari om möjligt då detta är en komplex process för boende, styrelse och vår ekonomiska förvaltare.

Trevlig kväll,
Styrelsen Brf Innovationen