Information

Nyhetsbrev mars 2024

Hej grannar!

Här kommer en ny uppdatering från styrelsen.

Nytt tillfälle att göra frivilligt kapitaltillskott

Som vi har kommunicerat tidigare utfördes det frivilliga kapitaltillskottet i februari som planerat. ViRedo har därefter lagt om avgiften så att den delats upp i två delar, en för kapitalkostnader och en för driftskostnader. Detta kan ni nu se på era avgiftsavier. För de som har gjort kapitaltillskott kommer avgift för kapital som har betalats in för perioden efter kapitaltillskottet korrigeras på avgiftsfakturan över ett antal månader. Detta var det administrativt och bokföringsmässigt enklaste sättet att genomföra återbetalningen.

Slutligen informerade vi i januari att vi skulle utföra en till omgång av det frivilliga kapitaltillskottet nu i april då det blev kort om tid att betala in pengar senast. Vi kommer skicka ut ett formulär för detta under dagen och skickar sedan ut avtal till de som anmält intresse. Pengarna behöver denna gång vara på föreningens konto hos Nordea den 15e april. Processen är i övrigt densamma som sist, och även effekten på avgiften, så ni kan använda detta ark igen för att räkna påverkan på avgiften: här. Vi planerar inte att göra en ytterligare omgång i närtid om det inte finns ett stort intresse från medlemmarna, då detta tar mycket resurser från både styrelsen och ViRedo, så passa på om ni är intresserade att göra det.

Ekonomi

Vi nämnde i samband med kapitaltillskottet att en höjning av avgiften på ca 3.2% behövdes, vilket var otydligt formulerat då det härrörde från budgeteringen som gjordes samtidigt. Vi kunde dock stryka denna höjning innan den lades in, så den blev inte utförd och är inte planerad att implementeras framgent.

Förra året var ett tufft år för många föreningar i och med både ökade driftskostnader samt kraftigt höjda räntekostnader, och detta påverkade även oss. Det medförde tyvärr behovet att höja avgiften kraftigt, vilket var ett svårt men nödvändigt beslut för föreningens bästa. Nu ser dock föreningens ekonomi ut att vara i balans och, givet att räntekostnaderna nu minskar under året enligt prognoserna, bör inga fler höjningar att behövas. Eventuellt kan avgiften komma att sänkas något om räntekostnaderna minskar mer än budgeterat.

Föreningen är inte så beroende av Oscar Properties

Vi har noterat att det förekommer felaktiga uppfattningar om att vår förening skulle vara i kris pga Oscar Properties ekonomiska problem och medieskriverierna om detta. Så är det givetvis inte. Det är självklart viktigt att föreningen fortsätter arbeta för att OP ska betala så stor del som möjligt av skulden. Men föreningen står inte och faller med det.

För att förtydliga så har styrelsen nu lagt upp följande informationstext på hemsidan under Mäklarinformation och i Boendehandboken:

“Bostadsrättsföreningen har ett förlikningsavtal med Oscar Properties som rör byggfel som behövde åtgärdas efter inflyttning. Byggfelen är nu åtgärdade. Föreningen har erhållit en delbetalning från OP och förväntar sig ytterligare inbetalningar framöver.

Föreningen budgeterar dock utan att räkna med några ytterligare inbetalningar från OP. Föreningen har därför inte längre något beroende av Oscar Properties som företag och bostadsrättsföreningens ekonomi är inte beroende av Oscar Properties verksamhet.”

Uppdatering vattenskador

Under de senaste månaderna har det uppstått ett flertal vattenskador i huset. Bl.a. har det läckt från golvvvärmesystemet i en av lägenheterna till de underliggande våningsplanen. Nu är majoriteten av skadorna återställda. Det som återstår nu är dialog med både föreningens och boendes försäkringsbolag om ersättningnivåer och skadeorsaker. Lyckligtvis verkar det som att åtminstone en del av föreningens skadekostnader kommer att täckas av fastighetsförsäkringen.

Sätt ditt lås på serviceläge när du reser bort

Ibland kan oväntade situationer uppstå, vilket illustrerades nyligen genom de flertaliga vattenskadorna. Av den anledningen rekommenderar vi att du alltid sätter ditt lås i serviceläge när du reser bort. För att sätta låset i serviceläge gör som du på bifogad bild.

Gå med i boendegruppen för våra lokaler

Det finns en hel del idéer inom styrelsen för hur vi kan förbättra våra allmänna ytor. Allt från gymmet till festlokalen och lobbyn. Målet är att öka föreningens intäkter genom att flytta om och hyra ut större delar. Dock givetvis utan att ta bort våra gemensamhetsutrymmen, som ju bidrar till husets attraktionskraft.

Detta är dock mycket stora projekt och vi vet att det finns boende i huset som är kunniga och intresserade av att förbättra vår förening. Vi har därför beslutat att skapa upp en ny arbetsgrupp som ska driva dessa frågor och sedan lämna förslag till styrelsen (och slutligen till stämmobeslut, vid behov). Gruppen ska alltså primärt bestå av boende och du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse. Du gör detta genom att kontakta styrelsen via kontaktformuläret på föreningens hemsida.

Fönsterputs

Kranen på taket är återigen trasig och utredning pågår. Det är osannolikt att föreningen kommer använda den för någon fönsterputs i närtid. Vi undersöker andra alternativ.

Tills vidare kan styrelsen varmt rekommendera att ni tar kontakt med den entreprenör som regelbundet putsar fönsterna åt boende i huset, Värmdö Fönsterputs. Putsningen uppgår inte till några större belopp och RUT-avdraget kan användas. 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Innovationen