Information

Uppdatering angående kapitaltillskott och värme

Hej alla boende,

Vi har i början av februari avslutat processen för det frivilliga kapitaltillskottet. I och med detta har vi minskat våra lån markant och föreningen har nu en total kapitalskuld på ca 219 mkr från ca 240mkr, vilket är mycket positivt för föreningen som helhet. Vi har skickat informationen till ViRedo om de lägenheter som deltagit och nivån de deltagit med och nu kommer de att justera avgiften för dessa boende. Den nya avgiften kommer gälla från och med datumet som kapitaltillskottet utfördes, och kommer därför justeras retroaktivt vid nästa faktura. Vi återkommer med mer information om detta när vi hunnit prata mer med ViRedo.

I samband med detta har vi även bestämt oss för att binda en större del av lånen så vi i framtiden inte kommer ha lika stora svängningar i föreningens kostnader. Det är ca 122 mkr som nu är bundna på två år med en snittränta på ca 3.79%. Vi har även kunnat minska amorteringstakten med ca 200tkr per år.

Utöver detta vill vi informera om att samtal med WIAB pågår för att lösa problemen med kalla lägenheter så skyndsamt som det går. Vi kommer återkomma om detta snarast. Som ni sett är den lilla hissen till höger är avstängd. Den väntar på en reservdel som är beställd med expressfrakt så att hissen ska kunna köra igen så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Innovationen