Boendehandbok

Parkering, garage

Det finns flera parkeringshus i området. Ansökan om plats i Norra Tornsgaraget, som nås via fastighetens hiss, görs via Stockholm parkerings hemsida. Där finns även prisuppgifter. En garageplats kan inte överlåtas från säljare till köpare utan köparen måste själv ansöka om en plats via Stockholm Parkering.

Avgiften

Årsavgiften för bostadsrätten ska erläggas månadsvis i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. I månadsavgiften ingår kostnad för värme och vatten. Utöver månadsavgiften tillkommer kostnad för bredband om för närvarande 250 kr/månad. Elen debiteras i efterhand. Föreningen har ett gemensamt elabonnemang.

Grovsopor

Det går ej att slänga grovsopor eller farligt avfall i föreningens Miljörum. Närmaste återvinningscentral är Roslagstulls Återbruk, som även lånar ut transportcyklar. Cedersdalsgatan 7, 113 47 Stockholm Karta Via appen Tiptapp kan du också beställa hämtning mot betalning.

Renovering av bostadsrätt, tillstånd krävs

Se stadgarna 7§ Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Då lägenheterna är försedda med automatiska vattensprinkler, kan även små förändringar av innerväggar, garderober samt målning av innertak, påverka sprinklerns funktion. Samtliga ändringar skall därför anmälas till styrelsen för godkännande innan ändringen genomförs. Även andra ändringar såsom t ex ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga … Läs mer

Cyckelförvaring

På K2 finns en cykelparkering i garaget som tillhör Stockholms stad. Det finns cykelhissar från Torsplan 4 och en ramp ner till cykelgaraget från infarten till Hemköpsgaraget.