Välkommen

Innovationen -
Stockholms högsta bostadshus

Mäklare Boende

Protokoll från extrastämma 2 angående frivilligt kapitaltillskott

Hej, Den 30e november hölls den andra extrastämman för att behandla frågan om föreningens stadgar ska tillåta frivilliga kapitaltillskott. Detta för att enskilda medlemmar ska kunna minska eller helt och hållet betala sin andel av föreningens kapitalskuld. Extrastämman röstade enhälligt ja för ett justerat förslag där frivilligt kapitaltillskott tillåts, därmed kommer stadgeförslaget inkorporeras i de … Läs mer

Kort uppdatering efter extrastämma

Hej, Styrelsen kan meddela att stadgeförslaget som fastställdes på extrastämman 2023-10-24 angående frivilligt kapitaltillskott har enhälligt röstats igenom på dagens extrastämma. Vi kommer att gå ut med mer information om detta inom kort. Stadgarna är bifogade. Med vänliga hälsningar,Styrelsen

Kallelse till Extrastämma 2 angående frivilligt kapitaltillskott

Hej!

Denna sida är endast tillgänglig för boende i Brf Innovationen.

För dig som är boende i Brf Innovationen, logga in med din e-postadress som du uppgav vid överlåtelsen samt ditt lösenord nedan.

Om du inte har registrerat någon e-postadress så behöver du meddela vår förvaltare. Det gör du här.

Saknar du ett lösenord?

Beställt ett nytt här

Protokoll från extrastämma 1 angående frivilligt kapitaltillskott

Hej, Den 24e oktober hölls den första extrastämman för att behandla frågan om föreningens stadgar ska tillåta frivilliga kapitaltillskott. Detta för att enskilda medlemmar ska kunna minska eller helt och hållet betala sin andel av föreningens kapitalskuld. Extrastämman röstade enhälligt ja för ett justerat förslag där frivilligt kapitaltillskott tillåts. Se mer information i protokollet som … Läs mer

Uppdatering angående Ekonomin

Hej alla grannar, Extrastämma idag angående frivilligt kapitaltillskottStyrelsen vill påminna om att vi idag kl 19.00 24/10 har en extrastämma för att rösta om stadgeändring för att möjliggöra frivilligt kapitaltillskott. Detta är ett sätt för medlemmarna att kunna påverka sin avgift. Därutöver är det en möjlighet att förbättra föreningens belåningsgrad vilket förbättrar föreningens möjligheter att … Läs mer

Tillägg till kallelse för extrastämma

Hej, Bifogat är förslag på stadgeändringar för att möjliggöra frivilligt kapitaltilskott inför extrastämman den 24e oktober. Styrelsen har ett förslag som innebär att frivilligt kapitaltillskott kan göras på initiativ av styrelsen. Styrelsen ser fördelar i detta upplägg då styrelsen enklare kan samordna processen när det finns intresse bland boende och när det är passande från … Läs mer

Kallelse till Extrastämma angående frivilligt kapitaltillskott

Hej!

Denna sida är endast tillgänglig för boende i Brf Innovationen.

För dig som är boende i Brf Innovationen, logga in med din e-postadress som du uppgav vid överlåtelsen samt ditt lösenord nedan.

Om du inte har registrerat någon e-postadress så behöver du meddela vår förvaltare. Det gör du här.

Saknar du ett lösenord?

Beställt ett nytt här

Frågor och svar angående ekonomin

Hej alla grannar! Som utlovat har vi nu skrivit ihop svar på aktuella frågor som ni medlemmar mailat in till oss. Varför fick vi inte information tidigare om avgiftshöjningen?I oktober varje år gör föreningen en budget (resultat och likviditet) för nästkommande år tillsammans med sin ekonomiska förvaltare. Då det skett extremt stora förändringar på marknaden … Läs mer

Information från styrelsen – September 2023

Ekonomi och avgiftshöjning Styrelsen har under året fortsatt arbetet med att se över leverantörsavtal och sänka kostnader. Omförhandling med bl.a. vår bredbandsleverantör Awiwo och tekniska förvaltare WIAB har inneburit besparingar. Upprättandet av fler uthyrningsbara förråd i källaren kommer leda till ökade intäkter. Dessvärre har den redan höga marknadsräntan stigit ytterligare, vilket har en kraftig effekt på … Läs mer

Information från styrelsen – augusti 2023

Hej alla grannar! Nytt glas till bastun mm.Nu finns ett nytt fönster mot gatan på plats i bastun för att ersätta det trasiga som varit skadat under en lång tid. Det nya glaset är även delvis frostat. Golvet i entrén är nu också reparerat. Rökning inte tillåtet på balkongernaVi vill påminna om att det i … Läs mer