Pågående arbeten

Föreningen arbetar med att färdigställa byggnaden för att få det slutbesked som lagen kräver.

Därför pågår under vintern och våren

  • torkning och sanering av tio fukt-eller vattenskadade bostadsrätter
  • inventering av byggnadens samtliga stammar och åtgärder av de kopplingar som pga felkonstruktion orsakar vattenskadorna

Arbetet med stammarna påverkar samtliga boende under en begränsad tid (högst några dagar i respektive bostadsrätt). Samtliga boende kommer att i olika omfattning beröras av vattenavstängningar fram till sommaren.